Detali paieška

 

 • Le Coutre B., Mano miestas Klaipėda 1900–1939: Atsiminimai, 2014, 365.
   
 • Lukauskaitė-Poškienė O., „Mano tėvas“, Šiaulių naujienos, 1989-09-21, p. 3.
   
 • Liubinienė M., Beganskienė A., Petrauskienė J., Lukšėnienė J., „Paviršinio aktyvumo medžiagų panaudojimo galimybės dokumentų ir grafikos kūrinių konservavime“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2011, t. 14, p. 281–295.
   
 • Lukšėnienė J., Makuška R., „Polimerų tirpalų ir dispersijų savybės. Plėvelės iš polimerų tirpalų ir dispersijų“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, p. 238–275.
   
 • Lapelis P., Prelatas Kazimieras Šaulys: vienas iš didžiųjų Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, vasario 16-sios dienos akto signataras, Bostonas: Darbininkas, 1949.
   
 • Lignugarienė A., Minevičius R., „Prof. P. Avižonio ir gyd. J. Staugaičio rinkiniai Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje“, Lietuvos muziejų rinkiniai: Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai, 2004, p. 41–42.
   
 • Liekis A., Signatarai: vasario 16, Vilnius: Džiugas, 1996.
   
 • Lyberis A., Sinonimų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1980, 504 p.
   
 • Lukšėnienė J., Makuška R., „Sintetiniai polimerai – dailininkų ir restauratorių medžiagos“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, p. 276–326.
   
 • Laukaitytė R., Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, 315 p.
   
 • Lukauskaitė-Poškienė O., „Šiaulių miesto lyrinė kronika“, Šiaurės Lietuva, 1991, p. 56–64.
   
 • Lanzi L., The History of Painting in Italy: from the Period of the Revival of the Fine Arts to the End of the Eighteenth Century, Londonas, 1828, vol. 5.
   
 • Laucevičius E., „Trinapolio lobis“, Švyturys, 1960, nr. 2.
   
 • Lukenskienė L., „Vienišas kanklininkas Juozas Telešius“, Liaudies kultūra, 2006, Nr. 1, p. 13-22, http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367156625539/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content (žiūrėta 2015 m. kovo 19 d.).
   
 • Lukošiūtė S., „Vilius Baranauskas: įsimylėjęs sakalus keleivius“, Vakarų ekspresas: Klaipėda, naujienos, žinios, http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klaipedieciai/vilius-baranauskas-isimylejes-sakalus-keleivius/ (žiūrėta 2014 m. kovo 27 d.).
   
 • Liškevičienė J., XVI–XVIII amžiaus knygų grafika: herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, 341, [3] p.
   
 • Liapin V. A., Каталог почтовых марок России (1856–1991), Maskva, 2009.
   
 • Rodomi įrašai nuo 241 iki 257
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5