• Uolienų istorijos vingiais

  Uolienų istorijos vingiais

  Kietas lyg akmuo. Nuo vaikystės girdėti ir naudoti epitetai milijonus metų stūksančioms uolienoms, masino jas pažinti geriau. Ar upelin paleisti ar kolekcijon įtraukti, pasirinkimas įvairiausias. O kas yra uoliena? Kokios jos rūšys ir reikšmė žmogaus kasdieniam būviui?

  Uoliena yra vienalytės mineralinės sudėties mišinys, sudarantis vieną geologinį kūną, turintis specifinę struktūrą ir tekstūrą.

  Uolienos pagal kilmę skirstomos į šiuos tipus: magmines (susiformavusias tiesiogiai iš išsilydžiusios magmos), nuosėdines (susidaro nusėdus nuolaužoms ar organinei medžiagai, taip pat išsiskyrus uolienom iš įvairių tirpalų), metamorfines (susidaro pakeičiant bet kokią kitą uolieną, įskaitant ir metamorfinę, paveikiant temperatūrai ir (arba) slėgiui) ir dirbtines uolienas. Retkarčiais išskiriamas dar vienas uolienų tipas – meteoritai. Tai visatoje susidariusios uolienos, kurios nukrito ant Žemės paviršiaus.

  Magminės ir metamorfinės uolienos sudaro iki 90 % Žemės tūrio. Tačiau nuosėdinės uolienos dengia 75 % Žemės paviršiaus. Riba tarp uolienų tipų yra daugiau sąlyginė. Mokslas, nagrinėjantis uolienas, jų savybes, kilmę, sudėtį, vadinamas petrologija.
  Visų trijų tipų uolienos dėl dūlėjimo, suslėgimo ir aukštos temperatūros ilgainiui virsta vis kitu tipu. Vienų uolienų virtimas kitomis vadinamas uolienų kaitos ciklu. Jis pastovus, cikliškas, neturintis pabaigos.

  Uolienų ir metalų kasyba prasidėjo dar priešistorės laikotarpiu. Keičiantis amžiams, uolienų išgavimo ir panaudojimo technika asocijavosi su žmonijos pažangos rodikliu. Priklausomai nuo laiko, vietos ir pastarosios turimų uolienų išteklių ėmė telktis pramoniniai centrai, pasiekę ir šias dienas.
  Į šiuolaikinę kalnakasybą įeina išteklių žvalgyba, paklausos ir pelno analizė, išgavimo būdo parinkimas, pats išgavimo procesas ir žemės rekultivacija, kad po išteklių išgavimo būtų tinkama panaudoti kitiems tikslams.

  Lietuvoje taipogi plėtojama naudingųjų iškasenų kalnakasybos pramonė, išgaunanti: požeminį gėlą ir mineralinį vandenį, klintis, dolomitą, molį, smėlį, žvyrą, durpes, naftą, akmens skaldą, sapropelį.

  Virtualią parodą „Uolienų istorijos vingiais“ sudaro trisdešimties skirtingų riedulių kolekcija. Didžiąją jų dalį sudaro metamorfinės uolienos, o taip pat yra magminės kilmės bei nuosėdinių uolienų.

Populiarios parodos